Producten van CRRC

De kwaliteit van uw beslissing, zakelijk of particulier, neemt toe als u ook kunt beschikken over de juiste kennis om uw keuzes te definiëren of te onderbouwen. Kansen zijn wereldwijd volop aanwezig, risico’s echter ook. Hoe houdbaar zijn ideeën, plannen en expertise als omstandigheden destabiliseren of schijnbaar onaangekondigd verslechteren? Maar ook het omgekeerde kan van invloed zijn: er zijn ook regio’s die juist na een fase van langdurige onrust weer een stabiliteitsgroei meemaken.

CRRC is een bedrijf dat beschikt over de kennis en de ervaring, de data en de netwerken om op korte termijn een gedegen inschatting te maken van de aanleidingen en achtergronden van eventuele (de-) stabiliserende factoren, deze aan u  te presenteren of anderszins met u te delen. Uw behoefte is daarbij richtinggevend.

CRRC levert producten die kunnen variëren van integrale landenanalyses tot korte, thematische uiteenzettingen afgestemd op de specifieke wensen van de klant. Zo mogelijk worden de analyses voorzien van scenario’s over te verwachten korte of middellange termijn ontwikkelingen. Al onze producten kunnen ook worden aangeboden als briefing of als presentatie voor grotere groepen, wanneer de gevraagde informatie bijvoorbeeld simultaan moet worden overgedragen.

Ook kunnen thematische presentaties worden verzorgd met een algemeen of specifiek karakter, zoals:

  • Conflict (history) overview briefing
  • World (In)stability Overview briefing 
  • Specific Regional or Country Overview briefing

Photosource: 1000 Words